97 USD

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Yslbucdpthkmyto5dd3e file

KHOÁ HỌC: ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỮA KHỎI HOÀN TOÀN

Bạn sẽ nhận được gì:

  • KHOÁ HỌC VIDEO ONLINE SUỐT ĐỜI # 377 USD # 9050.000 VNĐ 
  • BONUS 1 - EBOOK HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 06 BƯỚC CHỮA LÀNH – NGƯỜI CHỮA LÀNH TỰ NHIÊN – BSHOANGHIEP # 55 USD # 1320.000 ĐVN .
  • BONUS 2 - EBOOK - SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI CHỮA LÀNH TỰ NHIÊN-BSHOANGHIEP # 55 USD # 1320.000 ĐVN .
  • BONUS 3 - EBOOK - SÁCH HÌNH MÀU – CHẾ ĐỘ ĂN BSHOANGHIEP # 55 USD # 1320.000 ĐVN
  • BONUS 4 - BẢNG PHÂN LOẠI THỨC ĂN GÂY BỆNH, THỨC ĂN CHỮA BỆNH - BSHOANGHIEP # TRỊ GIÁ 55 USD # 1320.000 VNĐ
  • BONUS 5 - EBOOK BỮA ĂN MẪU - BSHOANGHIEP # TRỊ GIÁ # 55 USD # 1320.000 VNĐ
  • BONUS 6 - CÂU THẦN CHÚ CHO NGƯỜI BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG # TRỊ GIÁ LÀ VÔ GIÁ # TẠM TÍNH 55 USD # 1320.000 VNĐ 

 

  • TỔNG GIÁ TRỊ: KHOÁ HỌC + 06 BONUS # 707 USD # 17.000.000 VNĐ ( Mười Bảy Triệu Đồng Việt Nam)

  • ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: TRONG MÙA COVID-19, GIÁ CHỈ CÒN 97 USD # 2300.000 VNĐ (Hai Triệu Ba Trăm Nghìn Đồng Việt Nam)

By Doctor Hiep Hoang University